HR utbildningar hösten 2019

Aktuella HR kurser och utbildningar hösten 2019

 

Bättre ArbetsMiljö

Grundutbildning för att proaktivt kunna arbeta med och ta ansvar för den viktiga arbetsmiljön inom kursdeltagarnas arbetsområde nu och i framtiden. Läs mer och anmäl dig här:

 

Chefens arbetsmiljöansvar

Utbildning för er som är i, eller förväntas gå in i, en chefsposition eller motsvarande och vill fräscha upp kunskaperna eller förkovra er ytterligare inom arbetsmiljöarbetets ansvarsområden. Läs mer och anmäl dig här:

 

Praktiskt HR-arbete

Utbildning för er som är chefer eller motsvarande och vill förkovra er ytterligare inom arbetsmiljöarbetets ansvarsområden. Läs mer och anmäl dig här:

 

Systematiskt ArbetsMiljöarbete, SAM

Utbildning för er som inom ert ansvarsområde arbetar med uppgifter som är relaterade till arbetsmiljö och har någon form av ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer och anmäl dig här:

 

Arbetsrättens grunder

En praktisk utbildning i grundläggande arbetsrätt för dig som är chef, arbetsledare med personalansvar, HR-medarbetare eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget. Läs mer och anmäl dig här:

 

Compliance, grund

Förklaras lättast med att företag ska ha en fullständig följsamhet till de lagar, regler och föreskrifter som finns för att motverka korruption, skapa förtroende och följa uppförandekoder. Läs mer och anmäl dig här: