HR utbildning – Bättre ArbetsMiljö, BAM

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket brukar rekommendera att personer med olika former av arbetsmiljöansvar går BAM.

 

Kursinnehåll:
– Lagar och föreskrifter.
– Roller och ansvar.
– Systematiskt arbetsmiljöarbete.
– Psykiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön.
– Fysisk arbetsmiljö.
– Arbetsanpassning och rehabilitering.
– Arbetsolyckor och tillbud.
– Arbetsmiljö och ekonomi.

 

Kursen vänder sig till:
– Ni som har någon form av arbetsmiljöansvar.
– Arbetsmiljöhandläggare eller motsvarande.
– Skyddsombud.

 

Kurstid: 3 dagar. Kan företagsanpassas avseende innehåll och tid.
Datum: 2019-09-17, 2019-09-24 och 2019-10-01
Tid: Alla tillfällen kl 8.30-16.00

 

Kursen genomför i Baker Tilly´s lokaler på Bohusgatan 4 i Halmstad. Kursen kan även anpassas utifrån ert företags behov och förutsättningar. Genomförs då på plats enligt ert önskemål om plats och kursavgift. Kostnadsfri offert ges.

 

Pris: 9.000 kr för Baker Tillys kunder, 10.000 kr för övriga.
Priset är inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

 

Anmälan senast 2019-09-01 till carola.unnerhed@bakertilly.se .
Frågor om utbildningen eller företagsanpassning till bengt.johnsson@bakertilly.se
eller 073-502 23 45.