HR Utbildning – Compliance grund

Compliance förklaras lättast med att företag ska ha en fullständig följsamhet till de lagar, regler och föreskrifter som finns för att motverka korruption, skapa förtroende och följa uppförandekoder. Detta blir vanligare i dag då det ofta ställs krav på företag i affärsuppgörelser att de ska leva upp till ovanstående, allt från underleverantörer, kunder till att man ska göra affärer med utländska företag.

Utbildningen är en grundläggande utbildning för att ge en inblick i vad compliance är och hur man kan arbeta med det både internt och ut mot kunder och leverantörer.

 

Kursinnhåll:

– Anti korruption.

– Uppförandekoder.

– Förtroendeskapande beteende.

– Exempel på policyer.

 

Kursen går även utmärkt att skräddarsys och genomföras företagsspecifikt.

 

Kursen vänder sig främst till:

– Chefer
– Medarbetare med inköps-, sälj- och/eller leverantörsansvar
– Andra medarbetare som kan hamna i situationer inom complianceområdet

 

Kurstid: 4 timmar
Datum: 2019-11-12 eller 2019-11-21
Tid: Båda tillfällena kl 8.00-12.00

 

Kursen genomför i Baker Tilly´s lokaler på Bohusgatan 4 i Halmstad.

 

Pris: 2.500 kr för Baker Tillys kunder, 3.500 kr för övriga.
Priset är inklusive kursdokumentation och fika.

 

Anmälan senast 2019-11-01 till carola.unnerhed@bakertilly.se . Frågor om utbildningen eller företagsanpassning till bengt.johnsson@bakertilly.se eller 073-502 23 45.