HR Utbildning – Compliance grund

Utbildningen är en grundläggande utbildning för att ge en inblick i vad compliance är och hur man kan arbeta med det både internt och ut mot kunder och leverantörer.

 

Kursinnhåll:

– Anti korruption.

– Uppförandekoder.

– Förtroendeskapande beteende.

– Exempel på policyer.

 

Kursen går även utmärkt att skräddarsys och genomföras företagsspecifikt.

 

Kursen vänder sig främst till:

– Chefer
– Medarbetare med inköps-, sälj- och/eller leverantörsansvar
– Andra medarbetare som kan hamna i situationer inom complianceområdet

 

Kurstid: 4 timmar
Datum: 2019-11-12 eller 2019-11-21
Tid: Båda tillfällena kl 8.00-12.00

 

Kursen genomför i Baker Tilly´s lokaler på Bohusgatan 4 i Halmstad.

 

Pris: 2.500 kr för Baker Tillys kunder, 3.500 kr för övriga.
Priset är inklusive kursdokumentation och fika.

 

Anmälan senast 2019-11-01 till carola.unnerhed@bakertilly.se . Frågor om utbildningen eller företagsanpassning till bengt.johnsson@bakertilly.se eller 073-502 23 45.