Seminarium ägarstrukturer

Oavsett vilken bransch du arbetar i ställs du sannolikt inför frågeställningar relaterade till det optimala ägandet i ditt företag i framtiden. Skattereglerna är komplexa och kan resultera i onödiga skattekostnader om transaktionerna inte görs på ”rätt” sätt. Vi håller därför ett förmiddagsseminarium den 25 oktober där vi förklarar hur reglerna fungerar och hjälper dig med vad som är viktigt att tänka när du ska ta in anställda eller på annat sätt utöka eller minska delägarkretsen samt göra ägarförändringar inom familjen eller avyttra företaget externt.

Under förmiddagen väver vår skattejurist Erika Karlsson och auktoriserad revisor Jan Carlsson, samman inkomstbeskattning med frågor om finansiering och optimal ägarstruktur och du får användbara modeller och lösningar till framtiden.

 

 

Vi träffas kl 8.30 den 25 oktober 2018 och beräknas avsluta kl 13.00.
Seminariet hålls på vårt kontor, Bohusgatan 4 i Halmstad och vi bjuder på lunch och förmiddagskaffe.

 

Utbildningen är gratis för våra befintliga kunder, övriga betalar 2 000 kr.

Boka din plats så snart som möjligt, dock senast den 19 oktober 2018.

Först till kvarn gäller.

 

För anmälan eller ytterligare information om seminariet

kontakta gärna Carola Unnerhed, carola.unnerhed@bakertilly.se